Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, nazywana też Jurą Krakowsko-Częstochowską, należy do wyjątkowo malowniczych i atrakcyjnych turystycznie regionów Polski. Swoją sławę zawdzięcza zróżnicowanej rzeźbie terenu, licznym ostańcom skalnym, głębokim dolinom, budowanym tu w średniowieczu zamkom, a także, a może przede wszystkim, jaskiniom. Niektóre mają przygotowane trasy turystyczne, inne zwiedza się samodzielnie, a duża część dostępna jest tylko dla speleologów.

Jaskinie na Jurze i ich historia

Jura Krakowsko-Częstochowska to wyjątkowy region, który był w okresie prehistorycznym kilkukrotnie zalewany ciepłymi wodami morskimi. Na dnie morza powstawały skały osadowe tworzące się w wyniku opadania skorupiaków i innych morskich zwierząt.

Gdy morze się wycofało, teren Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej poddawany był przez miliony lat działaniu wody, wiatru i mrozu. Wapienne, miękkie skały były wypłukiwane i wywiewane, a zimą tworzyły się w nich pęknięcia i szczeliny. W ten sposób w ciągu tysiącleci powstały głębokie wąwozy, doliny rzeczne, ostańce skalne, a przede wszystkim jaskinie.

W okresie prehistorycznym jaskinie jurajskie były w części zamieszkane przez ludzi pierwotnych, co potwierdziły badania archeologiczne np. w Jaskinie Wierzchowskiej Górnej. Znajdowano tu ślady ognisk, fragmenty naczyń, a w wielu jaskiniach także kości zwierząt jaskiniowych, w tym niedźwiedzia, wilka czy nawet lwa.

Od czasów średniowiecza jaskinie były już użytkowane sporadycznie, jako miejsce ucieczki, składy czy kryjówki. Najbardziej znanym z takich miejsc jest Jaskinia Łokietka na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Ponowne „odkrycie” jaskiń jurajskich nastąpiło na przełomie XVIII i XIX w., gdy coraz liczniej zaczęli się nimi interesować naukowcy i turyści. Obecnie wiele z nich to atrakcje odwiedzane każdego roku przez tysiące zwiedzających.

Jura Krakowsko-Częstochowska — jaskinie, które warto odwiedzić

Najbardziej znanych jest 5 jaskiń jurajskich, do których można wejść z przewodnikiem. Niemal automatycznym skojarzeniem z tym terenem jest Jaskinia Łokietka na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Jej nazwa pochodzi od legendy, według której miał się tu ukrywać książę krakowski, późniejszy król Polski w czasie walk o tron z Wacławem II. Na terenie OPN można też odwiedzić znajdującą się niedaleko Bramy Krakowskiej Jaskinię Ciemną. W jej wnętrzu odnaleziono ślady bytowania człowieka pierwotnego, a przed wejściem odtworzone jest obozowisko neandertalczyka. Atrakcją podczas zwiedzania jest brak światła elektrycznego w jaskini i konieczność oświetlania drogi świeczkami, które otrzymuje się od przewodnika.
Największa jaskinia Jury, którą można zwiedzać z przewodnikiem, to Jaskinia Wierzchowska Górna na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Turystów zachwyca w niej wspaniała szata naciekowa na sklepieniu, a przy odrobinie szczęścia można też zobaczyć mieszkające w niej nietoperze. Od zwierząt tych wzięła swoją nazwę Jaskinia Nietoperzowa w Dolinie Będkowskiej, która także posiada bogatą jak na nasze tereny szatę naciekową.

W województwie śląskim znajduje się dostępna pod opieką przewodnika Jaskinia Głęboka w Górze Zborów. W przeszłości wykorzystywano ją jako kamieniołom i do dziś można oglądać w niej ślady pracy górników.

Zwiedzanie jaskiń Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej znajduje się ponad 180 jaskiń. Zdecydowana większość z nich nie jest udostępniona do zwiedzania przez turystów, ale schodzić mogą do nich jedynie wyposażeni w odpowiedni sprzęt speleolodzy. Zwiedzanie takich jaskiń na własną rękę może być śmiertelnie niebezpieczne.
Oprócz wspomnianych 5 jaskiń, które można zwiedzać z przewodnikiem, kolejnych kilkanaście, jest łatwo dostępnych i bezpiecznych do zwiedzania nawet dla przeciętnego turysty. Są to między innymi Jaskinia w Rezerwacie Zielona Góra, Jaskinia w Sztraszykowej Górze, Jaskinia Ostrężnicka, Grota Niedźwiedzia w Złotym Potoku. Wchodzi się do nich zwykle na kilkadziesiąt metrów, a dno jest bezpieczne i pozbawione zapadlisk czy uskoków.
Wybierając się na zwiedzanie jaskiń należy zabrać ze sobą ciepłą odzież, gdyż pod ziemią temperatura nawet w upalne dni może wynosić zaledwie kilka stopni oraz sprawną latarkę z naładowanymi bateriami.

polecamy:

partnerzy: